:
 
 

( 1)

( 2)

( 3)

( 4)- - -

                                


- ( . determi-nans, -ntis - ) - . determinant; . Determinante.  ( ) , .  . ,  . 

<<      >>
 
  © .:
| | |