:
 
 

( 1)

( 2)

( 3)

( 4)- - -

                                


- ( . valentia - )  - . valence, psychic; . Valenz, psychische.   - .

<<      >>
 
  © .:
| | |